Từ 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ

4 ngày 3 đêm Đà Lạt
3 ngày 2 đêm Đà Lạt