Thẻ: tham quan Bảo Tàng Lâm Đồng

Tìm hiểu về Bảo Tàng Lâm Đồng

Tìm hiểu về Bảo Tàng Lâm Đồng

Ngày đăng: 13 - 03 - 2020 Lượt xem: 37

Lịch sử thành phố Đà Lạt vẫn còn được giữ gìn và truyền lại cho thế hệ mai sau. Trong đó, có bảo tàng Lâm Đồng là nơi lưu giữ nhiều cổ vật, không gian tái hiện cuộc sống của người xưa rõ nét nhất. Bạn muốn tìm hiểu...